" "

ลักษณะนิ้ว ไก่ชน ที่งามตามตำราจะเป็นอย่างไร

คุณสมบัติของไก่ที่ต้องดูและขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ นิ้วนั่นเอง ก่อนที่ท่านจะเลือกซื้อไก่ชนหรือท่านที่เลือกไก่ไปตี ท่านต้องดูนิ้วของไก่ด้วยว่ามีลักษณะถูกต้องตามแบบโบราณหรือไม่ ถ้านิ้วของไก่ถูกต้องตามลักษณะแล้วให้ตัดสินใจซื้อได้เลย นิ้วของไก่จะมี 2 แบบคือ แบบที่ 1 จะต้องมีนิ้วก้อย 5 หน้า 21 หรือ แบบที่ 2 จะต้องมี นิ้วก้อย 5 หน้า 16 นั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม เลขเด็ดหวยดัง