" "

ไก่ชน
การเลี้ยงไก่ชนเพื่อคว้าชัยในสังเวียน

การจะเลี้ยงไก่ชนให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญคือ

1.เล้าไก่
ที่นอนของไก่ชน จะต้องมีหลังคากันแดดกันฝน ไม่แนะนำให้เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้าน เล้าไก่สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการใช้ ไม้ไผ่หรือไม่แฝก เล้าไก่ต้องอยู่ห่างจากบ้านในระยะที่พอเหมาะและต้องเป็นบริเวณที่ไม่ชื้น ที่สำคัญอย่าอยู่ใกล้ต้นไม้ บริเวณพื้นจะต้องปูด้วยแกลบ ขี้เลื่อยหรือฝางแห้งหนา 4 cm. สิ่งสำคัญจะต้องเปลี่ยนพื้นทุกๆ สามเดือน

ขนาดของเล้าไก่ที่แนะนำ
– หากต้องการเลี้ยงไก่ 30 ถึง 40 ตัว ควรให้มีความกว้างxยาวxสูง 3 x 4 x 2 m.
– หากต้องการเลี้ยงไก่ 6 ถึง 8 ตัว ควรให้มีความกว้างxยาวxสูง 3 x 4 x 2 m.
และต้องมีกรงขนาดเล็กอีกสองกรงเพื่อเอาไว้เลี้ยงแม่ไก่และลูกอ่อน

2. รางน้ำ
เป็นรางน้ำเพื่อให้ไก่กินน้ำ

3. รางอาหาร
จำเป็นจะต้องมีรางเพื่อไว้ใส่อาหารให้ไก่กิน หากให้ที่พื้นจะทำให้ไก่เป็นพยาธิ

ขนาดของรางอาหาร/รางน้ำ :

– ไก่ใหญ่ 10 ตัว รางยาว 1 m.

– ไก่รุ่น 10 ตัว ใช้รางยาว 50 m.

– ไก่เล็ก 10 ตัว ใช้รางยาว 20 m.

4. รางใส่กรวดและเปลือกหอยป่นผสมเกลือป่น
ไก่ชน ควรกินกรวดและเปลือกหอยอุ่นเพื่อเสริมสร้างกระดูกและเปลือกไข่ ปวดและเปลือกหอยปุ่นจำเป็นจะต้องมีไว้ให้กินตลอดเวลา

5. รังไข่
รังไข่ควรจะมีขนาด กว้างxยาวxสูง 1 x 1 x 8 ft. และต้องปูพื้นด้วยหญ้าหรือฟางแห้ง ให้เก็บไข่ไว้ให้มิดชิด ระวังอย่าให้โดนแดดหรือฝน และต้องให้แม่ไก่เข้าไปหาลูกๆก่ได้สะดวก

6. ม่านกันฝน
ต้องมีผ้าใบกั้นแดด ปิดมุมที่วางรังไข่

7. คอนนอน
ที่นอนไก่ ควรตั้งไว้มุมใดมุมหนึ่ง

 

ติดตามต่อได้ที่ >>>> http://www.dragonlotto.co