" "

4 วิธีสังเกตไก่ชนป่วยเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

ไก่ชน ที่กำลังป่วยมักจะแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไป ขอให้มือใหม่ทั้งหลายได้สังเกตอาการให้ดี 1.ตื่นตอนเช้า อาหารย่อยไม่หมดกระเพาะแสดงว่าไก่ป่วย แต่เป็นการได้รับเชื้อเบื้องต้นยังไม่แสดงอาการมาก ให้งดอาหารแข็ง, งดกิจกรรม , งดกาดแดด ให้พักผ่อนดูอาการ 2. ยืนซึมเดินไม่กระฉับกระเฉง แสดงว่าป่วย 3.ดูอุจจาระไก่ตอนเช้า ถ้าถ่ายไม่ปกติแสดงว่าป่วย เช่นถ่ายเป็นน้ำมาก , ถ่ายน้อยเกินไป และถ่ายเป็นสี 4.ดมปากดู ถ้ามีกลิ่นเหม็นคาวแสดงว่าป่วย

อ่านเพิ่มเติม เลขเด็ดหวยดัง